You are here
Home > Notices & Events > Sainkdoon Aayaat Vo Ahadees ki Raushni Me By Shaikh Arshad Basheer Madani​

Sainkdoon Aayaat Vo Ahadees ki Raushni Me By Shaikh Arshad Basheer Madani​

Masjid-e-IbadUrRahman(اہل حدیث) Presents:-
Sainkdoon Aayaat Vo Ahadees ki Raushni Me
By
Shaikh Arshad Basheer Madani​
1st Ramazan Se 5th Ramazan 2018 Tak Har Raat Taraweeh Bad Ek Ghanta
1. Allah ke siwa jo bhi hai wo makhlooq hai
2. Pani, Arsh aur qalam awail makhlooqaat me se hai
3. Arsh kursi makhlooq hai. Aur kitne bade hain uska andaza lagaiye ke
Allaah ke nabi sallallahu alihi wasallam ne missal di
4. Loohe mehfooz ke tafseelat
5. Asmanoo aur zameen ko banaya gaya, aur 6 dinon me kia Kia banaya
gaya ki tafseelat
6. Samandar aur nehroun Aur jo dunya me pai jati hain unki tafseelat.
Isme ki kuch nehreen jananat se talluq rakhti hain.
7. Pahad, Darakht, phal aur narm zameen jab paida ki gai to kya kaifiyat
thi.
8. Asmanoon aur zameen ki nashaniyaan
9. Kitne galaxy aur ek galaxy me kitne tare hain.
10. Malaika, Jinn, Iblees aur Adam ki paidaish ki kaifiyat.
11. Aadam ki pidaish ki tafseelat
12. Aalame misaal ya aalame zir ( Hijjatullahil baligha Allama shah waliullah
muhaddis ke hisaab se.
13. Insaan, Aalam misaal se. Aaalame dunya me phir aalame barzaq me,
phir aalame baas badal maut.
14. Dunya fana hone se phle ke 50 choti nashaniyaan aur 10 badi
nashaniyoon ka zikr.
15. Soor phookne aur rooh qabz hone ki kaifiyat.
16. Rooh ka safar, Aalame misaal aur Aalame arwaah , phir rehme madar
me rooh phonkne ke baad phir aalame dunya, phir aalame barzaq, phir
aalame baas badal maut.
17. Soor phookne se lekar jannat ya jahannam me dakhil hone ke 10
marhale.
18. Qayamat ka din Aur hashar ka maidan, sae mai kush naseeb log, shafaat ka bayan ,hisab, namae Amal, hauze Kauser, andera ka azab, pul per guzarnaa, gil Aur hasad se pak karna
19. Jannat ke tafseelat
20. Jahannam ke tafseelat
 
Taraweeh Lead by:
Shaikh Hafiz Mohammad Aslam Jamai
(Imam Masjid-e-IbadUrRahman)
Timing:
Isha Salaah @ 8:30 PM
Taraweeh @ 8:45 PM
Dars After Taraweeh
Special Arrangement for Ladies
Venue: Masjid-e-IbadUrRahman, Dhankhota, Golconda Fort, Hyderabad, India
Contact: +91-9701134786

Leave a Reply

Top