You are here
Home > Mohammad Kazim > Salaah Workshop by Muhammad Kazim

Salaah Workshop by Muhammad Kazim

1salaah

Masjid-e-IbadUrRahman Presents:-
 
Salaah Workshop
by
Muhammad Kazim
 
إن شاء الله
On Sunday 27th November, 2016
(26th Safar 1438)
Timing 10AM to 1PM
Separate Arrangement for Sisters, with Teaching Facility by Lady Facility
 
إن شاء الله
> Janiye Sahih Salaah ka Tariqa,
> Salaah ke Farayez Aur Sunnah,
> Mardh aur Khawateen ki Salaah,
> Sajde Sahu ke Mukhtalif Tariqe,
> Tashahud me Baithe ke Mukhtalif Tariqe,
> Jumu’ah Aur Eid ki Salaah,
> Salaah ke Baadh ke Azkaar,
> Kin Wajuhaat Se Salaah Nahi Hoti,
> Salaah Tahajjud Aur Istikhara,
> Mukammil Salaah ka Tarjuma
*Notes Bhi Diye Jayenge
 
Venue: Masjid-e-IbadUrRahman, Dhankhota, Golconda Fort, Hyderabad, India.
Contact: +91-9701134786

Leave a Reply

Top